Over Smeding Business Development

Smeding Business Development (hierna: SBD) heb ik opgericht in 2012, om mijn ruime ervaring in ICT, projectmanagement en relatiemanagement als zelfstandig ondernemer in te kunnen zetten. Vanuit SBD werk ik sindsdien als projectmanager en implementatiemanager, meestal binnen grote en complexe opdrachten met veel stakeholders.

Bij alle opdrachten werk ik onafhankelijk en zet ik mij in om het beste resultaat voor mijn opdrachtgever te realiseren. Tegelijk beschik ik uiteraard over een uitstekend kennisnetwerk, waar ik een beroep op kan doen, of waar ik mijn opdrachtgevers desgewenst mee in contact kan brengen.

De laatste jaren heb ik veel gewerkt binnen onderwijsinstellingen in het MBO. Onder meer als project- en implementatiemanager Onderwijslogistiek met als opdracht het implementeren van Xedule en als projectleider IHKS en Keuzedelen met als opdracht het implementeren van keuzedelen in zowel onderwijs als in systemen.

Waar kan ik goed worden ingezet?

Organisaties waar een ICT oplossing geïmplementeerd moet worden

Het implementeren van een ICT oplossing is niet zomaar iets. Er zijn verschillende fases te onderscheiden die allemaal goed doorlopen moeten worden om tot een succesvolle implementatie te komen. Heel veel verschillende partijen moeten samenwerken om het gehele project succesvol te maken.

Het gaat hier in de eerste plaats vaak helemaal niet om techniek. Het gaat juist om communicatie en vertrouwen. Dat is wat er nodig is om tot een goede business case te kunnen komen en tot een succesvol project. Een project dat ook werkelijk bijdraagt aan de organisatiedoelstellingen.

Mijn aanpak richt zich sterk op structuur, communicatie en vertrouwen. Hier behaal ik zeer goede projectresultaten mee.

Organisaties waar een nieuw proces geïmplementeerd moet worden

Natuurlijk draait een implementatie niet altijd om een ICT oplossing. En zelfs als het wel om een ICT oplossing gaat, dan hoort daar in 9 van de 10 gevallen ook een vernieuwd werkproces bij. Dat is iets dat zorgvuldig geïmplementeerd moet worden.

Misschien nog wel meer dan bij het implementeren van een ICT oplossing is het erg belangrijk dat alle betrokkenen binnen de organisatie weten wat er verandert, waarom dat nodig is, en hoe men daar op een goede manier mee om kan gaan.

Goede afstemming met alle stakeholders, het in kaart brengen van alle succesfactoren en risico’s en uiteraard een goede en passende aanpak vergen hier inzicht, begrip en communicatie.

Speelt dit in uw organisatie en zoekt u iemand die dit voor u in goede banen kan leiden neem dan contact met mij op.

Leveranciers van ICT oplossingen

Voor iedere leverancier van ICT oplossingen kan het lastig zijn om de taal te spreken van de opdrachtgever. Dat levert risico’s op, waardoor het moeilijker wordt om exact in beeld te krijgen wat bepalende factoren zijn voor het verschil tussen een wel of niet geslaagd project. Met mijn kennis en ervaring kan ik daar een belangrijke rol in vervullen.

Soms kan het ook eenvoudigweg zo zijn dat er meer projecten zijn dan projectleiders. In dat geval kan het inzetten van een ervaren externe projectmanager een goede oplossing zijn.

Ik ben u graag van dienst. Plan een kennismakingsgesprek, zodat we kunnen kijken wat ik voor u kan doen.

Wanneer in te zetten?

Hoewel er nog veel meer mogelijkheden zijn, vindt u hieronder een selectie van wensen uit de dagelijkse praktijk die een uitstekende aanleiding zijn om een eerste contact te leggen:

 • U heeft alle inhoudelijke deskundigen in huis, maar er ontbreekt nog iemand die sturing gaat geven aan uw project;
 • U ervaart te veel afstand tussen uw business en uw ICT, er ontbreekt nog iemand die dit beter op elkaar gaat laten aansluiten;
 • U wilt betere projectresultaten;
 • U zoekt begeleiding bij het vernieuwen of aanpassen van uw ICT omgeving;
 • U heeft behoefte aan begeleiding bij het kiezen van een leverancier, of bij het maken van contractafspraken met uw leverancier(s).
 • U wilt onafhankelijke ondersteuning bij het opzetten of verbeteren van uw projectmethodiek;
 • U wilt extra begeleiding voor (een deel van) uw projectleidersteam;
 • U wilt tijdelijk een extra projectmanager in huis halen;

Speelt of spelen één of meer van deze zaken bij u? Ik help u graag en plan graag een kennismakingsafspraak met u.

Aanpak en diensten

Uw vragen kunnen uiteraard erg divers zijn. De antwoorden zijn dat dan natuurlijk ook. Ik geloof niet in standaardantwoorden die in alle gevallen perfect werken. Iedere situatie is anders en daar moet ik me op aanpassen. Aan de andere kant is het natuurlijk ook niet zo dat iedere keer het wiel opnieuw moet worden uitgevonden. Daarom maak ik gebruik van vaste raamwerken, die per situatie kunnen worden ingevuld. In grote lijnen lever ik de volgende diensten:

 • Uitvoeren van projectmanagement;
 • Uitvoeren van implementatiemanagement;
 • Uitvoeren van programmamanagement;
 • Begeleiding bij het opstellen van ICT beleid en bij inkoop van ICT;
 • Management consultancy en management coaching.

Wie ben ik?

Ik ben Hendrik Jan Smeding. Ik ben opgegroeid in Delfzijl en heb mijn HBO studie gevolgd in Groningen aan de Hanzehogeschool. Ik ben daarbij gestart met de studie HEAO Accountancy. Veel verschillende mensen en organisaties leren kennen, en bij kunnen dragen aan het oplossen van interessante vraagstukken trok me erg. Dat is nog steeds zo. Hoewel Accountancy zeker erg interessante onderwerpen bevatte, zag ik er toch niet helemaal mijn toekomst in. Daarom heb ik de overstap gemaakt naar HEAO Bedrijfseconomie. Met behoud van een deel van de basis vanuit Accountancy kon ik hiermee toch de richting inslaan die ik graag wilde. Ik heb me tijdens mijn studie gericht op een loopbaan binnen ‘organisatieadvieswerk’.

In 1999, na het succesvol afronden van mijn opleiding, ben ik gestart in de ICT. Dat lijkt misschien iets heel anders dan de loopbaan gericht op organisatieadvieswerk die ik voor ogen had. In de praktijk is dat verschil helemaal niet zo groot. Juist bij ICT projecten is er altijd sprake van een onderliggende vraag. Mijn inhoudelijke kennis, mijn pragmatische manier van werken en de wijze waarop ik vertrouwensrelaties kan leggen, maken dat ik erg goed in staat ben om juist die onderliggende vraag boven water te krijgen, te analyseren en er een oplossingsrichting voor uit te werken.

Sinds 1999 heb ik voor een aantal ICT leveranciers verschillende verkoop-, project- en managementrollen vervuld. In die periode heb ik heel veel waardevolle ervaring opgedaan. Ik kan me in zeer korte tijd een beeld kan vormen van voor mij nieuwe organisaties en welke issues daar spelen. Daarbij ben ik een gedreven bruggenbouwer die snel binnen organisaties belangrijke contacten kan leggen. Tot slot ben ik in staat om in begrijpelijke en heldere taal complexe vraagstukken uit te leggen aan alle betrokkenen. Ook wanneer deze betrokkenen geen affiniteit met de betreffende (ICT-) inhoud hebben. Dat zijn zaken die wellicht als vanzelfsprekend klinken, maar het in de praktijk lang niet altijd zijn.

Smeding Business Development heb ik in 2012 opgericht om onder eigen vlag en op mijn eigen manier mijn kennis en ervaring in te zetten om anderen te helpen. Intussen beschik ik over veel ervaring in dit vakgebied waar ik u mee van dienst kan zijn. Nog afgezien daarvan kan het ook erg prettig en constructief zijn om eens te sparren met een nieuw iemand, iemand met een frisse blik en zonder ‘bedrijfsblindheid’, over de zaken die u bezighouden.

Als persoon ben ik positief ingesteld, pragmatisch en authentiek. Aangevuld met mijn professionele kennis en ervaring maakt dit dat ik me gemakkelijk begeef op verschillende niveaus en daar een gewaardeerd gesprekspartner ben. Ik word door mijn relaties niet alleen zeer goed gewaardeerd om mijn kennis en ervaring, maar ook om de wijze waarop ik daarmee mijn vak uitoefen.

Ik haal voldoening uit het helpen ontwikkelen van mensen en organisaties. Ik ben een bouwer die graag ergens naartoe werkt, die iets wil bereiken. Van ‘op de winkel passen’ krijg ik geen uitdaging. Mijn ambitie is om mezelf verder te ontwikkelen in mijn werk als project- en implementatiemanager, waarbij ik mezelf tot doel stel dat ik de organisaties waar ik voor werk duurzaam kan helpen verbeteren.

Contact

Organisatie: * Contactpersoon: * Plaats: E-mailadres: * Telefoonnummer: Bericht:

* Verplicht invullen

Smeding Business Development
t.a.v. H.J. Smeding
Balg 11
9933 DB Delfzijl

Telefoonnummer: 06 57 94 82 54
E-mailadres: hendrikjan@smeding.net

KVK nummer: 55512712
IBAN nummer: NL38 INGB 0007 1706 43
BTW nummer: NL105785908B01

Hendrik Jan Smeding
Smeding Business Development